ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tamamlanmış Projeler

 

 

Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu

 

Açılış Töreni

 

Öğrenci Yaşam Merkezi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Açılış Töreni

 

Eski Ziraat Fakültesi Binası ve Personel Yemekhanesi Tadilatı Yapım İşi

 

Cami Yapımı

Konferans Salonu Tadilatı Yapımı

Rektörlük ve Protokol Otoparkı Yapımı

Rektörlük Binası Çevresi Peyzaj Düzenlemeleri

 

 

TR