ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Misyon/Vizyon

MİSYONUMUZ

Çağın gerekleri ve gerçeklerini göz önünde tutarak gerek ülkemizin, gerekse Üniversitemizin hedef ve isteklerini en mükemmel şekilde gerçekleştirebilmek adına, üniversitemizin bize verdiği yüksek sorumluluk ışığı altında kurumun daha fazla verimliliğinin sağlanması anlayışıyla hareket ederek, eğitim, sağlık, spor, sosyo-kültürel tesislerimizin gelişmiş dünya ölçeğinde olmasını sağlamak, idari ve akademik personelin çalışma standartlarını her türlü teknik alt yapıyla desteklemek ve fiziki şartları olabileceğinin en ilerisine taşımak.

VİZYONUMUZ

Sorgulayan, üreten, yorumlayan dünyayı anlayan ve geleceği en iyi şekilde öngörebilen  bir  insanın  yetişmesine katkı sağlayacak  ayrıca üniversitemizin her türlü ihtiyacına yerinde ve zamanında çözümler üretip alt yapılaşmaya modern  zamanın gerektirdiği teknolojik süreçle destekleyecek teşebbüsçü ve yenilikçi bir ruh oluşturmak.

TR