Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tamamlanmış Projeler

Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu

Açılış Töreni

Öğrenci Yaşam Merkezi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Açılış Töreni

Eski Ziraat Fakültesi Binası ve Personel Yemekhanesi Tadilatı Yapım İşi

Cami Yapımı

Konferans Salonu Tadilatı Yapımı

Rektörlük ve Protokol Otoparkı Yapımı

Rektörlük Binası Çevresi Peyzaj Düzenlemeleri